Geometrické plány

Geometrický plán slúži na zakreslenie stavu nehnuteľnosti pred a po zmene, ktorá vznikla v dôsledku zlúčenia, či rozdelenia nehnuteľnosti. Zároveň tvorí dôležitú prílohu pri podaní žiadosti o zápis v katastri nehnuteľností.

Geometrické plány

Využitie geometrických plánov

Geometrický plán sa využíva predovšetkým v následujúcich prípadoch:

  • zlúčenie pozemkov
  • rozdelenie pozemku
  • zameranie upresnenej hranice po vytýčení
  • zameranie rozostavanej stavby
  • pre účely kolaudačného rozhodnutia
  • vyznačenie vecného bremena
    (právo prechodu, prejazdu, inžinierske siete, apod.)

Naša firma má od svojho vzniku v roku 1993 bohaté skúsenosti s tvorbou geometrických plánov. Pri ich tvorbe poskytuje aj bezplatné poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností.

Vybrané referencie z oblasti geometrických plánov