Inžinierska geodézia

V oblasti geodetických prác v stavebníctve, energetike a priemysle poskytujeme širokú paletu služieb, od kompletných geodetických prác vo výstavbe, cez dokumentáciu inžinierskych sietí a vytyčovacích prác až po sledovanie posunov a deformácií.

Inžinierska geodézia javor

Zoznam ponúkaných prác

Jedná sa predovšetkým o následovné geodetické práce:

 • mapovanie – zber geodetických dát v teréne pre spracovanie GIS
 • vytýčenie stavby
 • meračské práce v investičnej výstavbe
  – od vyhotovenia podkladov na projekt až po zameranie skutočného stavu
 • účelové mapovanie (mapy priemyselných závodov, miest a obcí)
 • inžinierske siete – zameranie priebehu trasy, vyhotovenie dokumentácii správcov sietí
 • pozdĺžne a priečne profily
 • výškopis a polohopis
 • sledovanie posunov a deformácií
 • výpočet objemu

Pre určenie konečnej ceny Vášho individuálneho dopytu je potrebná znalosť rozsahu, obtiažnosti, presnosti, lokalizácie prác a iných faktorov jednotlivej zákazky. Preto prosím využite pre Vás najvhodnejší spôsob komunikácie uvedenej v sekcii kontakt

Vybrané skúsenosti kompletných geodetických služieb v oblasti inžinierskej geodézie